top of page

AIR GAS INDUSTRY s.r.o.

Na trh v našem regionu dodáváme široké spektrum technických plynů, distribuujeme atmosférické a procesní plyny a související vybavení pro strojírenské potřeby, pro oblast kovovýroby, elektroniky a potravinářský a nápojový průmysl, a to jak v plynné, tak kapalné bázi.

TECHNICKÉ PLYNY top TTL.png
AGI - home.png

Součinnost s prodejem a distribucí technických plynů společnosti AIR PRODUCTS započala v souvislosti s otevřením Sales Centra v Olomouci v roce 1995. Jednalo se již tehdy o jedno z nejstarších distribučních center technických plynů v České republice.

V roce 2004 dochází k převodu agenturního zastoupení společnosti AIR PRODUCTS na fyzickou osobu – Radek Zdráhal, již bez investiční účasti dodavatele.

2010 - je zahájena plošná distribuce LPG v lahvích a zásobnících dalšího obchodního partnera – společnosti KRALUPOL.

2013 – dochází k rozšíření prodeje a distribuce tlakových lahví s chladivy pro široké spektrum užití v klimatizačních a chladírenských jednotkách.

V dubnu 2015 dochází k přechodu na nově vzniklou společnost AIR GAS INDUSTRY s.r.o., která přebírá veškerý obchod a distribuci, a aktivity s tím spojené.

Tuto změnu doprovází zásadní změna image a personální rozšíření společnosti.  

Zároveň se výrazně rozšířil sortiment příslušenství ke svařování, pálení a dalším aplikacím, využívajících celý nabízený sortiment technických plynů a LPG.

V roce 2014 jsme otevřeli nový sklad technických plynů v Prostějově a převzali plně  obchodní a distribuční aktivity v tomto regionu. Koncem roku 2015 dochází ke kompletnímu přemístění společnosti do nových prostor v průmyslovém areálu fy STAMEDOP a.s., a navýšení skladové kapacity na 1000ks tlakových lahví.

V rámci konkurenceschopnosti disponujeme dodávkovými vozidly s ADR, speciálně upravenými na distribuci tlakových lahví, včetně svazků tlakových lahví, a taktéž plnou logistickou podporou, ve formě autodopravy.

Vstřícný profesionální přístup činí z naší společnosti jednoho z nejúspěšnějších distributorů mezi dodavateli technických plynů v olomouckém regionu. Naše motto "Být jedničkou v prodeji technických plynů v olomouckém kraji" je naším cílem.

 

 

 

bottom of page