top of page
kyslík 2_5.png

Kyslík stlačený

(Kyslík 99,5%)

 

Použití:

Standardní plyn při řezání plamenem, podpora spalování hořlavých plynů,

kyslík.png
Kyslík.png

Kyslík je dodáván v čistotě 99,5 % nebo vyšší.

Výhody kyslíku pro průmyslové použití:

  • Silná podpora spalování. Použití kyslíku u konvenčních plamenů vzduch-palivo zvýší teplotu plamene.

  • Vzhledem k jeho schopnosti napomáhat stabilizaci oblouku a snižovat povrchové napětí je používán jako součást některých směsí ochranných plynů.

  • Při řezání se snížení čistoty o 1 % projeví 25ti % zvýšením spotřeby kyslíku a podobným snížením rychlosti řezání.


Aplikace a použití kyslíku 2.5:

  • Široké využití v kombinaci s hořlavými plyny pro řezání, svařování a tvrdé a měkké pájení, a ostaní plamenové technologie. Použití kyslíku zajišťuje vyšší teploty plamene než při použití vzduchu.

  • Při řezání kyslíkem plamen podporovaný kyslíkem předehřívá ocel na její teplotu řezání. Proud plynného kyslíku nasměrovaný na do ruda rozžhavenou ocel vytváří více tepla a usnadňuje spalování oceli. U oceli, která je v kontaktu s proudem kyslíku, dochází k oxidaci provázené vytvořením kovové strusky vyfukované z řezu, což zajišťuje reakci většího množství oceli s kyslíkem.

  • Při plasmovém a laserovém řezání oceli je k zahřívání oceli na teplotu vznícení používán oblouk nebo laserový paprsek. Kyslík je v tomto případě používán stejným způsobem jako při řezání kyslíkem pro vytvoření exotermické reakce a vyfouknutí oxidu kovu nebo strusky.

  • Kyslík v kyslíkovém kopí je používán k vytvoření vysokoteplotního procesu tavení, který umožňuje vrtání nebo řezání materiálů, jako jsou beton, cihly, kameny a většina kovů.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY.png

Vzdušné plyny“ a ostatní stlačené plyny a jejich směsi jsou dodávány v „typických“ tlakových lahvích":

⇒ 20 l/200 bar
⇒ 40 l/150 bar
⇒ 50 l/200 bar

Na obr. níže jsou uvedeny pouze základní rozměry „typických“ tlakových lahví. Lahve jsou samozřejmě na trh dodávány v různých velikostech  od 1 l do 150 l.

velikosti lahví - Acetylen.png
bottom of page