top of page
Dusík 4_8.png

Dusík 4.8 stlačený
(Dusík v čistotě 99,998 %)

 

Použití:

Ochranný plyn v metalurgickém, chemickém, potravinářském a elektrochemickém průmyslu.

Dusík.png
LAHEV DUSÍK.png

Dusík 4.8 dodáván v čistotě ≥ 99,998 %

Použití Dusík 4.8:

  • Jako ochranný a proplachovací plyn v metalurgii, v průmyslu zpracování kovů, v chemickém, potravinářském a elektronickém průmyslu.

  • Jako řezný plyn při řezání běžných materiálů laserem, plazmou

  • Jako ochranný a nosný plyn v polovodičovém průmyslu.

  • Jako nulovací plyn v měřicí technice k nastavení nuly přístroje.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY.png

Vzdušné plyny“ a ostatní stlačené plyny a jejich směsi jsou dodávány v „typických“ tlakových lahvích":

⇒ 20 l/200 bar
⇒ 40 l/150 bar
⇒ 50 l/200 bar

Na obr. níže jsou uvedeny pouze základní rozměry „typických“ tlakových lahví. Lahve jsou samozřejmě na trh dodávány v různých velikostech  od 1 l do 150 l.

velikosti lahví - Acetylen.png
bottom of page