top of page
acetylen txt.png
acetylen.png

Acetylen rozpuštěný

Použití:

Svařování, řezání, pájení, rovnání

acetylen.png

Acetylen je nejúčinnější z hořlavých plynů. Plyn je dodáván v požadované čistotě ≥ 98,5 %, rozpuštěný v acetonu.


Acetylen se vyznačuje vynikajícími technologickými vlastnostmi, zejména vysokou teplotou plamene a rychlostí ohřevu. Nejčastěji se používá v kombinaci s kyslíkem, který zvyšuje jeho užitné vlastnosti. Unikátní vlastosti acetylene se take využívají v metalurgii pro tepepelné zpracování ( nauhličování povrchu, popř. ve sklářské výrobě (vytváření separovacích vrstev ve sklářských formách).

Použití acetylenu:
Vynikající technologické vlastnosti spolu s nízkým obsahem vody v plameni činí tento plyn dobrou volbou především pro ryclý a efektivní ohřev. Mezi typické aplikace patří ohřev plamenem, drážkování plamenem, svařování a pájení plamenem, kalení plamenem, čištění plamenem, rovnání plamenem, tváření za tepla, řezání kyslíkem aj.

Výhody acetylenu:

  • Nejvyšší účinnost ve srovnání s jinými hořlavými plyny – acetylen šetří čas a peníze,

  • Flexibilní použití s kyslíkem nebo stlačeným vzduchem – dle požadovaného výsledku,

  • Vysoká rychlost řezání a krátká doba zahájení řezání při dosažení vysoké kvality řezu,

  • Jediný hořlavý plyn, kterým lze  kvalitně a efektivně svařovat ocel,

  • Acetylen je jediný hořlavý plyn doporučený pro práci v podzemí.

 

Acetylen je dodáván v lahvi se speciální konstrukcí, která brání jeho samovolnému rozkladu a zajišťuje jeho maximální životnost.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY.png
velikosti lahví - Acetylen.png

Lahve s acetylenem jsou dodávány v „typických“ tlakových lahvích":

⇒ 20 l/4 kg C2H2
⇒ 40 l/6 kg C2H2
⇒ 50 l/10 kg C2H2

Na obr. níže jsou uvedeny pouze základní rozměry „typických“ tlakových lahví. 

bottom of page